נייד : 052-7608448 | טלפקס : 08-9941965 |

 דוא"ל : mol0527608448@gmail.com